Compliance

Protikorupční politika

Certifikáty

Bezpečnost práce a Požární ochrana (BOZP a PO)

Elektroodpad

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., je vedena pod klientským číslem EK-F00021851, a dále plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci systému REMA.