Compliance

Protikorupční politika

Společnost HOSPIMED prošla úspěšným procesem certifikace systému řízení dle mezinárodní normy ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu, který byl završen vydáním certifikátu dne 23.1.2023. Systém protikorupčního managementu tvoří nedílnou součást našeho integrovaného systému řízení.

Certifikáty

Bezpečnost práce a Požární ochrana (BOZP a PO)

Elektroodpad

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., je vedena pod klientským číslem EK-F00021851, a dále plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci systému REMA.