Tiskové zprávy

Dobudování mezioborové neurologické JIP ve Vyškově

Otevřením další stavební investice pod názvem „Dobudování mezioborové neurologické JIP“ dochází ke spojení hlavní budovy nemocnice s budovou neurologie a ORL. Akce navazuje na koncepci modernizace provozů Nemocnice Vyškov.

Více…

JÍDELNA  NEMOCNICE  MILOSRDNÝCH SESTER  SV.KARLA  BOROMEJSKÉHO

Roku 1893, kdy kapacita nemocnice otevřené v roce 1854 nedostačovala, bylo přikročeno k rozšíření mateřince. Autorem stavebního plánu byl architekt Fleischinger, stavbu vedl stavitel Šafařík. Dne 22. července Mons.Kahl  posvětil základní kámen, který byl  včleněn do jednoho sloupu refektáře. V roce 1894 byla stavba dokončena. Budova se stala domem sv.Josefa, refektář v přízemí sloužil  exercitantkám. Po roce 1952, kdy sestry musely nemocnici opustit, byla budova jako  pavilon D  proměněna na dětskou kliniku. Refektář v přízemí byl rozčleněn na ambulance dětského oddělení. V roce 1993 kongregace získala nemocnici zpět a pokračovala ve svém poslání. Jak v Praze vzrůstal počet zařízení pro dětské pacienty, tak se jejich stav v nemocnici pod Petřínem postupně snižoval. Po zrušení části dětského oddělení  bylo rozhodnuto vybudovat v prostorách bývalého refektáře jídelnu pro zaměstnance a kavárnu. Rekonstrukce proběhla od srpna 2011 do února 2012.

Více…

Nová technika od ERBE pro TEM

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – ve čtvrtek 16.2.2012 v nemocnici proběhla první operace endoskopické transanální  mikrochirurgie (TEM) s využitím vodního paprsku na bázi endoskopické submukózní disekce (ESD) v České republice.

Více…

Dotace Středočeského kraje do Oblastní nemocnice Kolín,a.s., nemocnice Středočeského kraje – pracoviště nemocnice v Kutné Hoře

Nemocnice v Kutné Hoře, která patří pod Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, měla část vybavení nemocnice pronajaté od společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., která je od února 2010 v konkurzu. Pronájem uvedeného vybavení byl na dobu určitou.  Po neúspěšných jednáních o koupi vybavení byla ONK,a.s. vyzvána vlastníkem vybavení k vydání vydražiteli. Majetek byl vrácen a na základě uvedených skutečností nemocnice v Kutné Hoře obdržela od Středočeského kraje dotaci ve výši 14,5 milionu korun, na nákup zdravotnické technologie a vybavení.

Více…

Slavnostní zahájení provozu oddělení ARO v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo v odpoledních hodinách slavnostní otevření anesteziologicko resuscitačního oddělení za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, který popřál zaměstnancům mnoho úspěchů a zachráněných lidských životů při poskytování zdravotní péče v těchto zrekonstruovaných prostorech. Zúčastnění si mohli prohlédnout jindy nepřístupné prostory oddělení včetně zázemí za odborného výkladu zdravotnického personálu.

Více…

Pacienti Hamzovy léčebny v Luži- Košumberku využívají jako první v České republice přístroj Armeo k funkční terapii horních končetin

Konference k projektu “Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk“ spolu s fotodokumentací a představením vybraných přístrojů a vybavení se konala dne 25. října od 9 hodin v Konferenčním sálu Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku.

Více…

Proč má být robotická chirurgie nadstandard?

Robotická chirurgie patří v současné době celosvětově k progresivním trendům moderní medicíny a její rozšíření v posledních letech zaznamenává obrovský rozvoj. A ačkoliv slaví úspěchy již šest let také v České republice, má být podle nového návrhu MZ zařazena na seznam nadstandardních zdravotnických výkonů. Kdo bude moci zaplatit 100 000 Kč, i když bude vědět, že je pro něj v daný moment takový typ operace nejlepší? V čem vůbec spočívají výhody roboticky asistované chirurgie?

Více…

Klinika dětské chirurgie a traumatologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici má nový urgentní příjem

Nový urgentní příjem je komplexem, který slouží k příjmu lehce i těžce nemocných dětí. Jde o standardní součást úrazového centra na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, které je cílovým místem pro Záchrannou službu i pro jiné než spádové oblasti Prahy a okolí a poskytuje komplexní péči dětem s běžnými i nejtěžšími zraněními.

Více…

V Nemocnici Třebíč otevřeli Pavilon pro matku a dítě za 320 miliónů korun

Během dvou let vyrostl v areálu krajské nemocnice v Třebíči nový pavilon Pro matku a dítě. Moderně vyhlížející budova s odpovídajícím přístrojovým vybavením a komfortním zázemím pro maminky z celého kraje začne svému účelu sloužit už začátkem letošních prázdnin. Stavba přišla investora –  kraj Vysočina na 320 mil. korun, zhruba 30% nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Více…

NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ KARDIOCENTRA JIŽ ZACHRAŇUJE PACIENTY

Pacienti s onemocněním srdce v Nemocnici Podlesí v Třinci jsou od minulého týdne ošetřováni i na nových přístrojích pořízených z dotace Evropské unie. Nové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra v hodnotě téměř 74 milionů korun, umožní výrazné zlepšení péče o tyto pacienty. Špičkové kardiocentrum Nemocnice Podlesí, která je členem skupiny AGEL, poskytuje specializovanou péči pacientům celého Moravskoslezského kraje. Evropská unie poskytla dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši téměř 54 milionů korun.

Více…

Pacientům v Jilemnici budou sloužit nové přístroje

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici absolvovala jeden z nejrozsáhlejších projektů (2009 – 2011) obnovy svého přístrojového vybavení staršího deseti let, který ve spolupráci s divizí KOMPLETACE společnosti Hospimed úspěšně dokončila v březnu roku 2011. Ke cti nemocnice vždy patřilo, že se svou úrovní péče řadila k nejlepším. Soubor zdravotnické techniky a moderních technologií umožní zásadním způsobem zvednout kvalitu a rozsah lékařské péče ve prospěch všech pacientů.

více…

LEPŠÍ PÉČE O VAŠE DĚTI V KRNOVSKÉ NEMOCNICI

Prvním aprílovým dnem se otevírají brány nového dětského oddělení v Krnově, rozšířeného v rámci rozsáhlé rekonstrukce o nadstandardně vybavené rehabilitační centrum ve 4. nadzemním podlaží. Dalším významným přínosem, který mohou dětští i dospělí pacienti od nového oddělení očekávat, je zlepšení podmínek hospitalizace doprovodu nemocného dítěte, tedy nejbližších příbuzných.

více…

Nové přístroje na karlovarské kardiologii již pomáhají zachraňovat

Díky dotaci z Evropské unie poskytuje kardiologie v karlovarské nemocnici od tohoto týdne ještě lepší péči než doposud. Pořízeny byly nové špičkové přístroje v hodnotě téměř 60 mil. korun. Pacientům s onemocněním srdce z Karlovarského kraje se tím výrazně rozšířila péče poskytovaná v jejich spádové nemocnici. Umožnil to projekt dovybavení kardiologického centra, na který částkou 50 mil. korun přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

více…

KLADENSKÁ NEMOCNICE NABÍDNE SVÝM PACIENTŮM NOVÉ CENTRUM AKUTNÍ MEDICÍNY

Dne 11.3.2011  se slavnostně otevřely brány nově vybudovaného Centra akutní medicíny v Kladně. Jedná se o pětipatrový objekt, přistavěný ke stávající provozní budově monobloku, zahrnující veškerá důležitá lékařská pracoviště. Pacienti budou mít k dispozici široké spektrum zdravotnických služeb pod jednou střechou vysoce moderního pracoviště.

více…

VIETNAMSKÁ DELEGACE DĚKUJE ZA ÚSPĚŠNOU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Do České republiky zavítala delegace politických představitelů Vietnamské socialistické republiky v čele s Dr. Nguyenem Van Thanhem, vysokým představitelem regionální správy  Haiphongu. Jejím hlavním záměrem bylo poděkování za dva pětileté cykly projektu zahraniční rozvojové spolupráce, realizované v letech 2000 – 2010 s firmou Hospimed, řízené a financované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) s názvem „Rekonstrukce a modernizace technického vybavení Nemocnice česko-vietnamského přátelství v Haiphongu“.

více…

NA ROZDÍL OD ČR CELOSVĚTOVĚ ROSTE POČET OPERAČNÍCH ROBOTŮ I ROBOTICKÝCH ZÁKROKŮ

Statistiky za rok 2010 ukazují, že po celém světě se opět rozrostlo množství instalací robotů da Vinci, jejichž prostřednictvím lékaři provádí miniinvazivní chirurgické zákroky. V České republice počet instalací stagnuje. Dojde-li však k vyčlenění robotické chirurgie určitých indikací mezi nadstandardy, bude se jednat o bezohlednost a hrubé porušení ústavního principu práva občana na nejlepší dostupnou péči.

více…

Nové rehabilitační oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

TZ Nové rehabilitační oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Ženské oddělení v Litoměřicích ve zcela novém kabátě

Gynekologická i porodnická část ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích prošly kompletní rekonstrukcí, která trvala 6 měsíců a probíhala ve dvou etapách. Akce byla součástí projektu s názvem „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“, na který získala nemocnice dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP). Realizátorem kompletační zakázky, tedy celkového uskutečnění projektu rekonstrukce a vybavení na klíč, byla firma Hospimed, která uspěla ve výběrové řízení.

více…

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně v novém

V areálu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně byl dokončen projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.“. Celkové náklady projektu činily 78,5 milionů Kč, podstatná část byla financováná z Integrovaného operačního programu tedy fondů EU. Předmětem projektu bylo vybavení zdravotnickou technikou včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu a vyškolení obsluhy. Generálním dodavatelem se na základě veřejné zakázky stala společnost Hospimed spol. s.r.o.

více…

Do robotických „rukou“ se svěřilo již více než 4.000 pacientů

V České republice bylo za 5 let od zavedení roboticky asistované chirurgie odoperováno přes 4.000 pacientů. Celkově počet robotických operací se zvyšuje každý rok, letos bylo do konce listopadu provedeno o 150 zákroků více oproti celému loňskému roku.

více…

Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči díky EU mohla modernizovat onkologické centrum

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči byla v rámci programu Integrovaného operačního systému a Evropské unie ukončena modernizace Onkologického centra. Na obnově se dále podílelo Ministerstvo zdravotnictví a Fakultní Thomayerova nemocnice. Dodavatelem přístrojového vybavení byla společnost Hospimed spol. s r.o.

více…

Venepunkce s Vein Viewerem?  Žádný problém

Cévní přístup je často nutný u hospitalizovaných i ambulantně vyšetřovaných dětí z mnoha různých klinických indikací. Tato nezbytná intervence je u dětí obtížná v důsledku malých žil a nedostatečné spolupráce pacienta.  Dále situaci komplikuje dehydratace, obezita, tmavá barva pleti a cévní systém poškozený častými kanylacemi u chronických pacientů. Venepunkce patří k nejčastějším obávaným a bolestivým zkušenostem pro vyšetřované, i když jsou někdy neoprávněně považovány za rutinní a rychlou záležitost. Přitom každý zdravotník se ve své praxi setkává s pacienty, u kterých je napíchnutí žíly záležitost, ze které jsou vystresované všechny zúčastněné strany – děti, rodiče i zdravotník. U dětí k tomu ještě přibývá zhoršení spolupráce ze strany dítěte, pokud první pokus nebyl úspěšný. A nemusí jít zdaleka jen o dětské pacienty. Zejména na odděleních onkologie by tento přístroj mohl být velmi platný vzhledem k tomu, že zde odběry probíhají velmi často a pacienti mají cévní systém z důvodu léčby narušený.

více…

Rehabilitační pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň mají díky Evropské unii nové unikátní pomůcky

Desítky přístrojů pro několik rehabilitačních pracovišť pořídila Fakultní nemocnici Plzeň v rámci projektu „Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích“. Některé z přístrojů byly v České republice nainstalovány vůbec poprvé. Náklady ve výši 23,5 milionu korun byly z 85% spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylou část nákladů uhradila nemocnice z vlastních zdrojů. Oproti původně plánovanému rozpočtu byly ušetřeny 3 miliony korun. Celý program byl rozdělen na tři části, z nichž dvě realizovala společnost Hospimed spol. s r.o. jako generální dodavatel.

více…

Městská nemocnice v Litoměřicích má nový počítačový tomograf

V rámci modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích byl dnes zprovozněno RTG pracoviště vč. nového počítačového tomografu v hodnotě 20 mil. Kč.

více…

Pravda o robotické chirurgii (da Vinci chirurgii)

Robotická chirurgie, přesněji roboticky asistovaná chirurgie (RACH) či da Vinci chirurgie, je dnes všeobecně odborníky akceptována jako nový přístup v minimálně invazivní chirurgii.

více…

Panel expertů „Robotika v české urologii“ v rámci 56. Výroční konference České urologické společnosti

Panel urologů, kteří se zabývají roboticky asistovanou operativou, seznámil kolegy s výsledky roboticky asistovaných radikálních prostatektomií prováděných v ČR a v kontextu ostatních zemí světa.Karcinom prostaty je nejčastější maligní onemocnění mužské populace v České republice. Odhaduje se, že v roce 2010 bude diagnostikováno asi 5 500 nových případů a 1500 mužů zemře na karcinom prostaty. Karcinom prostaty pokud se zachytí včas je vyléčitelný.

více…

Rehabilitační ústav Hrabyně má nové vybavení

RÚ Hrabyně v rámci projektu Evropské unie s názvem „RÚ Hrabyně – rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení“ pořídil řadu nových přístrojů pro diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení v RÚ Hrabyni a Chuchelné.

více…

Lepší rehabilitace díky 30 miliónům od EU

Rehabilitační oddělení FN Brno získalo díky projektu EU Zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno téměř 30 miliónů korun. Díky nim se podařilo urychlit a zefektivnit celý rehabilitační proces, ale také usnadnit těžkou fyzickou práci fyzioterapeutům a ošetřovatelskému personálu.

více…