Vzdělávání

MIR

Vzdělávací program společnosti Hospimed má své kořeny v mnoholeté činnosti při pořádání odborných praktických workshopů, seminářů a aktivní kongresové účasti

MIR zprostředkovává a financuje českým zdravotníkům školení na tuzemských i prestižních zahraničních pracovištích. Řada námi pořádaných akcí je zařazena do kreditního systému postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Prostřednictvím vzdělávacího programu MIR přináší Hospimed české lékařské veřejnosti informace o nejmodernějších léčebných postupech z celého světa.

 

Operační program zaměstnanost

HOSPIMED a partneři jsou příjemcem dotace z Evropského sociálního fon­du.
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti HOSPIMED a jejích partnerů.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005526
Doba trvání projektu je 24 měsíců.
Datum zahájení a ukončení projektu – 1.5.2017 – 30.4.2019

Předmětem projektu je realizace dvouletého kontinuálního vzdělávání zaměstnanců žadatele a jeho partnerských společností. Tyto společnosti mají v různém stupni nastavený sytém vzdělávání zaměstnanců, který chtějí zdokonalit a zajistit dlouhodobou udržitelnost tohoto systému. Cílem projektu je soustavné vzdělávání zaměstnanců ve všech relevantních oblastech v návaznosti na požadavky trhu, které zvýší odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Logo_OPZ_barevne

OPPA – Operační program Praha adaptabilita

HOSPIMED a partneři jsou příjemcem dotace z Evropského sociálního fon­du.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců skupiny Hospimed – investice do nejcennějšího kapitálu.
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/32052
Doba trvání projektu je 24 měsíců.
Datum zahájení a ukončení projektu – 1.3.2010 – 28.2.2012.

­
Vzdělávací aktivity projektu – průběžné vzdělávání v oblastech manažerských dovedností, PC dovedností, certifikace projektových manažerů, účetnictví, enviromentální vzdělávání.
Cílovou skupinou projektu jsou průřezově všichni zaměstnanci Hospimedu a jeho 3 partnerů rozdělených do jednotlivých vzdělávacích akcí dle aktuálních potřeb. ­

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení zadávací podmínky: Vzdělávání – Počítačové dovednosti – ke stažení ve formátu DOC

- Příloha č. 1 – k výzvě IT – - ke stažení ve formátu DOC
- Příloha č. 2 – k výzvě IT – - ke stažení ve formátu DOC
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení zadávací podmínky: Vzdělávání – Manažerské dovednosti – ke stažení ve formátu DOC

- Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1- ke stažení ve formátu DOC
- Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2- ke stažení ve formátu DOC
oppaEvropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti