Integrovaný systém

Společnost Hospimed má zavedený Integrovaný systém, který udržuje v souladu s normami ISO v oblastech:

  • politika kvality
  • ochrany životního prostředí
  • bezpečnosti práce
  • bezpečnosti informací