Mongolsko

Mongolsko, ač velmi geograficky vzdálené, je ve skutečnosti blízké. Velké množství lékařů , ale i dalších příslušníků inteligence hovoří totiž česky nebo slovensky, studovali u nás a zůstává jim stále velmi silná vazba na bývalé Československo. Čeští odborníci v Ulanbataru vybudovali nemocnici, dodnes největší a nejkvalitnější, které dodnes nikdo neřekne jinak, než „česká“. Česká republika se k tomuto morálnímu závazku přihlásila a již od roku 1999 probíhá postupné doplňování zdravotnické techniky, ale i opravy infrastruktury jako jsou výtahy, sterilizace a podobně. Odborníci Hospimedu každoročně navštěvují nemocnici a vždy po nich zůstane opět něco nového – rentgen, EEG, monitoring pacientů, centrální sterilizace a podobně. Projekt je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších v rámci rozvojové pomoci.