Příslušenství

Kontejnery

Sterilizační kontejnery sloužící ke sterilizaci lékařských instrumentů, malých množství textilí, tupfer, gumových rukavic atd. Sterilizační nádoby jsou dle EN 868 jištěny uzávěry a jsou vybaveny průduchy. Perforace dna a víka nádob je kryta speciálním, páru propustným filtrem, který lze vyměňovat. Filtr je vyroben z textilu nebo papírový (výměna po každém cyklu, jednorázové použití). Tyto sterilizační nádoby slouží rovněži k uchování sterilizovaných předmětů, které chrání před kontaminací.

Úpravny Vody

MELAdem 40
úpravna vody na principu iontové výměny (s možností oplachovací pistole)

MELAdem 47
úpravna vody pracující na principu reverzní osmózy

MELAdem 55
úpravna vody pracující na principu reverzní osmózy včetně zásobníku

MELAdest 65
destilátor pro výrobu nejkvalitnější destilované vody

Jehličková tiskárna MELAprint 60

Myčka nástrojů MELAclean®

Myčka nástrojů MELAclean včetně soustavy košů podle používaných nástrojů

Svářečky MELAseal®

Uskladnění sterilního materiálu
10 mm široký svár
Nízká spotřeba el.energie
Vestavěná řezačka
2 typy držáků