Mycí a dezinfekční automaty na sanitární nádoby

Přístroje speciálně vyrobený pro domovy důchodců, ústavy
sociální péče apod. Zařízení pro vymytí a desinfekci močových
lahví, podložních mís, nádob do WC a ostatních nádob.
Provedení v různých variantách, stojací, závěsné, skříňové.

Vývoj mycích a desinfekčních automatů

Meiko Topic a Topline

Čistící a desinfekční automat je zhotoven z nerezového materiálu
(snadnější ošetřování a udržování povrchu). Mycí komora je
z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné sváry, snadnější samočištění
komory, velká zaoblení). Automatické otvírání dveří.
Vložení bez předchozího vyprázdnění. Desinfekce
probíhá z vlastního vyvíječe páry. Kompletní vysušení
sanitárních nádob i mycí komory. Mytí pomocí 3
programů: krátký (4 min.) – normální (6 min.) – intensivní
(8 min.). Universální držák na běžně používané sanitární
nádoby ve zdravotnictví. Možnost vyrobit speciální
držák na nestandardně používané nádoby.

Instalace