Liftup

Zvedací židle společnosti Liftup umožňující rychlé a bezpečné řešení v případě pádu osob.

Kontakt: Bc. Jan Hammer, tel: +420 724 329 430, email: jan.hammer@hospimed.cz