EMS

Divizi, kterou zastupujeme je zaměřena na lithtriptory pro urologii a radiální rázovou vlnu pro rehabilitaci.