Divize Medicína

Založení firmy Hospimed v roce 1990 je spojeno s dovozem špičkové zdravotnické techniky do českého zdravotnictví a tím je také dána významná role divize Medicíny ve struktuře celé firmy. Od samého počá­tku je tato divize nositelem pokroku a špičkové technologie. Jako první v českém zdravotnictví uvedla na trh laparoskopickou chirurgickou techniku. V současné době zastupuje významné světové výrobce přístrojové a nástrojové techniky v oblasti endoskopie, vysokofrekvenčních koagulačních přístrojů, sterilizátorů, kolposkopů, odsávaček a vyšetřovacích jednotek pro ORL, desinfektorů sanitárních nádob, ošetřovatelského vybavení pro LDN a domovy důchodců. V neposlední řadě je klíčovým dodavatelem spotřebního materiálu – cévek a katetrů.

Široké spektrum dodávaného zboží vyžaduje kvalifikovaný tým odborníků – prodejců, kteří jsou v úzkém kontaktu s naším zdravotnictvím. Jejich obchodními partnery jsou zdravotní ambulantní i sálové sestry, ambulantní lékaři, zkušení operatéři, primáři, přednostové oddělení a klinik. Na místě vždy musí stát odborník, který je připraven konzultovat požadavky zákazníků tak, aby výsledkem naší obchodní činnosti byl trvalý rozvoj technického vybavení českého zdravotnictví.

Divize Medicína tak bude vždy prostředníkem mezi vědou a zdravotnictvím, prostředníkem světového pokroku a všech, kterým záleží na zdraví našich občanů.