Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra
  • Finanční objem zakázky: 2,26 mil Kč
  • Termín plnění: červenec 2013

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů a vybavení, vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.