Ústřední vojenská nemocnice v Praze

  • Název zakázky: Dodávka vnitřního vybavení pavilonu „XI-C“ ÚVN Praha
  • Finanční objem zakázky: 62,938 mil. Kč
  • Termín plnění: září – listopad 2007

 

Na základě úspěchu ve výběrovém řízení zahájilo sdružení firem HOSPIMED – Hypokramed práce na dodávkách zdravotní techniky na akci „Dodávka vnitřního vybavení pavilonu „XI-C“ ÚVN Praha“.

Postup výstavby :
Ke dni 3.9. 2007
Realizace akce - UVN
Realizace akce - UVN
Realizace akce - UVN