Ústav pro péči o matku a dítě

  • Název zakázky: Vybudování centra fetální medicíny
  • Termín plnění: září 2011 – březen 2012

Část 2

Dodávka stropního mostového stativu, monitorovacího systému, infúzní techniky a vyhřívaných lůžek vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele, provedení veškerých zkoušek a měření, poskytování záručního servisu

Cena bez DPH: 16 138 410 Kč

Část 4

Dodávka high-end ultrazvukového přístroje vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele, provedení veškerých zkoušek a měření, poskytování záručního servisu

Cena bez DPH: 4 992 949,00 Kč

Část 6

Dodávka diodového laseru vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele, provedení veškerých zkoušek a měření, poskytování záručního servisu

Cena bez DPH: 1 683 259,00 Kč

Část 7

Dodávka pojízdného RTG přístroje s přímou digitalizací obrazu vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele, provedení veškerých zkoušek a měření, poskytování záručního servisu

Cena bez DPH: 4 587 990,00 Kč

Postup výstavby: