Rokycanská nemocnice, a.s.

  • Název zakázky: Nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.
  • Finanční objem zakázky: 18,035 mil. Kč ­
  • Termín plnění: srpen – září 2009

­ Rokycany