Rehabilitační ústav Hrabyně

  • Název zakázky: RÚ Hrabyně – rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení
  • Finanční objem zakázky: 26,6 mil. Kč
  • Termín plnění: srpen – říjen ­2010

Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační ústav Hrabyně Rehabilitační ústav Hrabyně