Podřipská ne­mocnice s poliklinikou Roudnice n.L.

  • Název zakázky: Operační sály PNsP Roudnice nad Labem
  • Finanční objem zakázky: 23,341 mil. Kč
  • Termín plnění: podzim 2007 – září 2008

Společnost HOSPIMED, spol. s r.o. je generálním dodavatelem stavební­ch prací, zdravotní techniky a projektové dokumentace pro objednatele – Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Realizujeme výstavbu operačních sálů a přilehlých prostor.