Pardubická krajská nemocnice

  • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra
  • Finanční objem zakázky: 2,6 mil Kč
  • Termín plnění: červen 2013

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů a vybavení, vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.

Dodávané přístroje: 

Dodávka zahrnovala přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce – přístroj pro cílený lokomoční trénink, kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou.