Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

  • Název zakázky: Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov s.r.o.
  • Finanční objem zakázky: 15,350 mil. Kč
  • Termín plnění: září 2009