Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Nemocnice Kutná Hora

  • Název zakázky: Nákup vybavení a zdravotnické technologie pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje Nemocnici Kutná Hora
  • Finanční objem zakázky: 12,7 mil Kč
  • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů, vybavení a nábytku vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.

Nemocniční listy_SČK