Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

  • Název zakázky: Endoskopie bez utrpení
  • Finanční objem zakázky: 8,648 mil. Kč
  • Termín plnění: září 2009

endoskopie endoskopie
endoskopie endoskopie
endoskopie endoskopie
endoskopie endoskopie
endoskopie