Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

  • Název zakázky: Technologie pro Pavilon D – Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
  • Finanční objem zakázky: 38,7 mil Kč
  • Termín plnění: prosinec 2011 – srpen 2012

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů a vybavení, komunikačního a informačního systému, evakuačního rozhlasu a rozvodů medicinálních plynů pro dětské oddělení vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.