Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

  • Název zakázky: Technické vybavení pro nepřímou digitalizaci v ON Kolín
  • Finanční objem zakázky: 5,7 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen – červen 2011