Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

  • Název zakázky: Technologie pro projekt So 04 – Pavilon N – Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
  • Finanční objem zakázky: 117,4 mil Kč
  • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů, vybavení a nábytku vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.