Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

  • Název zakázky: Nákup vybavení pro Lékárnu ON Kolín, a.s., nemocnici SČK
  • Finanční objem zakázky: 1,05 mil Kč
  • Termín plnění: duben – květen 2012

Předmětem této zakázky je dodávka vybavení lékárny včetně dodání veškerého příslušenství vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.