NEMOS SOKOLOV

  • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra – část 4 – Infuzní technika
  • Finanční objem zakázky: 1,47 mil Kč
  • Termín plnění: květen 2013

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů a vybavení, vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.

Dodávané přístroje: 

Dokovací stanice, injekční dávkovače a infuzní pumpy.