Nemocnice Vyškov

  • Název zakázky: Dobudování mezioborové JIP v Nemocnici Vyškov
  • Finanční objem zakázky: 6,4 mil Kč
  • Termín plnění: únor 2012

Dodávka souboru zdravotnických přístrojů a vybavení pro mezioborovou JIP vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.