Nemocnice s Poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.

  • Název zakázky: Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
  • Finanční objem zakázky: 2,925 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: květen – červen 2011

Postup výstavby