Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

  • Název zakázky: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – vybavení operačních sálů a technologické části stavby nové transfuzně-hematologické stanice
  • Finanční objem zakázky: 45,013 mil Kč
  • Termín plnění: srpen – říjen 2011

Vybavení nových operačních sálů, ARO JIP a transfúzní stanice.

Dodávané přístroje a služby:

Kompletní monitor. sestava, anesteziologické přístroje, ventilátory, intenzivní lůžka, infúzní technika, operační stoly pro ortopedii a chirurgii a další důležité vybavení pro operační sály.

Kompletní vybavení transfúzní stanice:  krevní separátory, velkokapacitní centrifugy, mrazicí boxy na skladování plazmy, krevní banky,  zmrazovače plazmy , chladící boxy, rozmrazovače na plazmu.

Postup výstavby: