Nemocnice Podlesí

  • Název zakázky: „Nemocnice Podlesí a.s. – modernizace a obnova komplexního vybavení kardiologického centra“
  • Finanční objem zakázky: 67,085 mil. Kč
  • Termín plnění: leden – duben 2011