Nemocnice Na Františku

  • Název zakázky: Dodání a instalace CT přístroje (64-kanálový) vč. CT skeneru
  • Finanční objem zakázky: 20,174 mil. Kč
  • Termín plnění: červenec – září 2009 ­ ­

­ ­ Na Bulovce