Nemocnice Krnov

  • Název zakázky: „Rekonstrukce dětského oddělení s vybavením rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy – vybavení a zdrav. technologie“
  • Finanční objem zakázky: 14,453 mil. Kč
  • Termín plnění: leden – duben 2011