Nemocnice Jihlava

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
  • Finanční objem zakázky: 5,487 mil Kč
  • Termín plnění: listopad – prosinec 2012

Realizované části: Část 5 – hypotermie; Část 8 – vertikalizace; Část 10 – reedukace postury; Část 9 – přístroj pro funkční terapii horní končetiny.

Dodávané přístroje:

Armeo Spring – zařízení pro funkční terapii pacientů, kteří mají omezenou funkci horní končetiny; Amadeo, Tyromotion – přístroj pro funkční terapii HK- ruka; Zebris FDM – systém pro analýzu a nácvik chůze; Redcord Workstation professional – řešení pro léčbu Neurac; Blanketrol III – přístroj pro řízenou mírnou hypotermii; Erigo, Hocoma – vertikalizace a mobilizace neurologických pacientů.