Nemocnice České Budějovice a.s.

  • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice“ Část 1 Software
  • Finanční objem zakázky: 5,4 mil. Kč
  • Termín plnění: leden – únor 2011