Krajská zdravotní, a.s.

  • Název zakázky: Nákup přístrojového vybavení Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Most, o.z.
  • Finanční objem zakázky: 33,9 mil Kč
  • Termín plnění: listopad 2011 – leden 2012

Dodávka CT přístroje, mamografického přístroje a ventilátoru vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele, provedení veškerých zkoušek a měření, poskytování záručního a pozáručního servisu.

Postup výstavby: