Krajská zdravotní, a.s.

  • Název zakázky: „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a.s.“
  • Finanční objem zakázky: 378 mil. Kč
  • Termín plnění: prosinec 2008 – červen 2009

Nemocnice Děčín

Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín

Nemocnice Most

Nemocnice Most

Nemocnice Teplice

Masarykova nemocn­ice Ústí nad Labem

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Chomutov
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Chomutov