Krajská nemocnice T.Bati

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T.Bati, a.s.
  • Finanční objem zakázky: 4,482 mil. Kč
  • Termín plnění: září 2012

Realizované části: Část H – Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci; Část B – Infuzní technika; Část I – Přístroje pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou; Část J – Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce.

Dodávané přístroje:

Medima S – dávkovač injekční; Medima P – pumpa infuzní; HOSPIVAC 350 – elektrická odsávačka; Hocoma, Erigo – vertikalizace a mobilizace neurologických pacientů a pacientů upoutaných na lůžko; BALANCE – TRAINER – kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci ze sedu; Hocoma, Armeo Spring – zařízení pro funkční terapii pacientů, kteří mají omezenou funkci horní končetiny; Hocoma, Armeo Boom – pro lehčí stupeň požití. Představuje optimální terapeutické řešení pro pacienty s mírným až středním postižením hybnosti horní končetiny.; zebris, Rehawalk – analytický chodící pás.