Klatovská nemocnice

  • Název zakázky: Klatovská nemocnice – II.etapa – dokončení: Dodávky zdravotnické technologie, nábytku, IT a ostat. vybavení, vč. souvisejících staveb. prací spojených s montáží, umístěním a uvedením do provozu dodávek a dále dokončovací stavební práce v budově a areálu nemocnice
  • Termín plnění: duben – červenec 2012

Předmětem této zakázky je dodávka a montáž zdravotnické technologie včetně instalace, montáže, předvedení funkčnosti, zaškolení a poskytování záručního servisu. Součástí předmětu zakázky je také vypracování podkladů pro stavební připravenost pro připojení jednotlivých dodávek zdravotnické technologie a provedení souvisejících stavebních prací.

Postup výstavby a provozu