Klatovská nemocnice

  • Název zakázky: Dodávka chirurgických nástrojů
  • Finanční objem zakázky: 1,877 mil. Kč
  • Termín plnění: listopas – prosinec 2012

Realizované části: 2. část – Chirurgie, gynekologie; 3. část – Dovybavení ASK; 4. část – Ortopedie; 5. část – ORL dovybavení

Dodávané přístroje:

Chirurgické nástroje.