Karlovarská krajská nemocnice a.s.

  • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“
  • Finanční objem zakázky: 52,997 mil. Kč
  • Termín plnění: leden – březen 2011

Tisková zpráva

slavnostní přestřižení pásky

slavnostní přestřižení pásky

nové kardiologické oddělení

nové kardiologické oddělení

kardio

kardio