Karlovarská krajská nemocnice a.s.

  • Název zakázky: Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu – VII. Etapa – Úpravna vody
  • Finanční objem zakázky: 478 195 Kč
  • Termín plnění: srpen 2012

Dodávané přístroje:

GORO MID 300 3F – úpravna vody