Karlovarská krajská nemocnice a.s.

  • Název zakázky: Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.
  • Finanční objem zakázky: 10,881 mil Kč
  • Termín plnění: srpen, říjen – prosinec 2012

Realizované plnění jednotlivých etap a jejich čásí: ZT – I.Etapa – Část 1 – Operační stoly; ZT – I. Etapa – Část 3 – Dialýza; ZT VIII. Etapa – Část 1 – Elektrokoagulační přístroj; ZT VIII. Etapa – Část 2 – Monitory; ZT IV. Etapa – Část 1 – Inkubátor; ZT VII. Etapa – Část 1 – Artroskopická instrumentária; ZT V. Etapa – Část 3 – Audiometr, UNIT ORL; ZT V. Etapa – Část 4 – Pulsní oxymetry, Bilirubinometr, Neinvazivní bilirubinometr, HbOxymetr; ZT III. Etapa – Část 1 – Urologický laser.

Dodávané přístroje:

MERIVAARA New Practico – mobilní operační stůl; RAMED RV5300 – elektromechanický operační stůl; MULTIFILTRATE Ci-Ca – přístroj pro kontinuální dialýza; Fresenius 5008 – přístroj pro intermitentní dialýzu; ERBE VIO 300 D – elektrokoagulační přístroj pro bipolární koagulace velkých cév a hysteroresekce s nástroji; CareScape B 650  – modulární monitor životních funkcí; Lullaby XP – inkubátor; elektrický artroskopický turniket 2500 ELC®  a základní artroskopické instrumenty; Callisto – počítačem řízený audiometr; MODULA EUROPA – ORL vyšetřovací jednotka; RADICAL – přenosný oxymetr; JM-103 – neinvazivní bilirubinometr; Radical SpHb – přístroj pro kontinuální a intermitentní měření saturace O2  – SpO2 neinvazivní metodou; Lisa Laser  Sphinx Jr. 30 W – urologický laserový systém.