Karlovarská krajská nemocnice a.s.

  • Název zakázky: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a příprav radiofarmak
  • Termín plnění: červenec 2011 – prosinec 2012

Kompletní provedení zdravotní technologie (dodávka lékařské technologie, vestavba operačních sálů a vestavba čistých prostor), včetně zajištění činnosti biomedicínského inženýra registrovaného dle § 27 a § 66 zákona č. 96/2007 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Dodávané přístroje:

Digitální RTG systém, operační svítidla, kardio-angiografický systém včetně ovládací konzoly a vyhodnocovací stanice, vyplachovač a dezinfektor sanitárních nádob s výlevkou, hygienické sprchové panely s WC, mycí a desinfekční automaty se sušením, rychlosterilizátor prokládací parní s vyvíječem páry, sterilizátory pokládací parní s vyvíječem páry, SW pro archivaci a dokumentaci sterilizačních cyklů, digitalizace operačního sálu

Objednatel: Metrostav a.s.

Postup výstavby: