Institut klinické a experimentální medicíny

  • Název zakázky: IKEM – operační stoly
  • Finanční objem zakázky: 6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: květen 2011