Institut klinické a experimentální medicíny

  • Název zakázky: Kardiocentrum. Část 1/D – Přístroj pro hemoeliminační metodu kontinuální
  • Finanční objem zakázky: 1, 096 mil Kč
  • Termín plnění: srpen – září 2012

Dodávané přístroje:

MULTIFILTRATE Ci-Ca – automatický mobilní přístroj pro akutní náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve.