Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

  • Název zakázky: Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk
  • Finanční objem zakázky: 26,7 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: duben – červen 2011

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nových přístrojů a systémů pro rehabilitaci pro pracoviště Hamzovu odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže, Košumberk. Dodávka sestávala z osmi desítek typů přístrojů. Celkem bylo dodáno 200 kusů přístrojů. Standardem dodávky firmy Hospimed byla instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, zajištění záručního i pozáručního servisu.

Jednotlivá pracoviště Hamzovy odborná léčebna pro děti a dospělé byla vybavena přístroji pro elektroterapii, laserovou terapii, magnetoterapii, hydromasážními vanami, motodlahami, přístroji pro pasivní, asistivní nebo aktivní trénink, rehabilitačními chodníky, programy pro neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci, zařízeními pro přemisťování pacientů a dalším vybavením.

Za zmínku stojí zejména:

Posturografický systém – Počítačová dynamická posturografie využívá pohybů kabiny a pohybů plošiny. Tím je možné simulovat reálné prostředí. Během terapeutického modulu se promítá projekce těžiště na obrazovku před pacientem, který tak může korigovat / volně řídit změnu polohy těla právě prostřednictvím vizuální zpětné vazby formou hry.

Armeo – přístroj pro funkční rehabilitaci horní končetiny. Systém umožňuje využití i minimálních pohybových schopností pacienta a jejich rozvoj. Armeo využívá počítačové prostředí a jednotlivá cvičení mají formu speciálních her v různých úrovních obtížnosti. Vizuální zpětná vazba přispívá k vyšší motivaci pacientů.

Erigo – přístroj umožňující mobilizaci pacientů, kteří se nemohou postavit. Erigo je robotický systém pro vertikalizaci a  mobilizaci pacientů upoutaných na lůžko. Kombinovaná terapie – vertikalizace, pohyb dolních končetin a cyklická zátěž – pozitivně ovlivňuje funkce mnoha orgánových systémů.