Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • Název zakázky: Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2, část 2
  • Finanční objem zakázky: 1,9 mil Kč
  • Termín plnění: duben 2012

Dodávka 4 ks desinfektorů podložních mís MEIKO TopLine 20 a 4 ks sprchovacích kompletů imobilních pacientů Beka vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.