Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

  • Název zakázky: FTNsP Praha – Komplexní dodávka diagnostického terapeutického systému navigovaného­ fokusového ultrazvuku (FUS) s magnetickou rezonancí (MR) společně s provedením instalačních úprav
  • Finanční objem zakázky: 68,5 mil. Kč
  • Termín plnění: březen – říjen 2010

Postup výstavby:

Bourací práce Bourací práce
Bourací práce Bourací práce
Statické úpravy SDK konstrukce
Statické úpravy SDK konstrukce
Statické úpravy Pohled z recepce
Statické úpravy pohled z recepce
Zahájení montáže RF klece – vyšetřovna
(pohled na ovladovnu)
Technická místnost
Zahájení montáže RF klece Technická místnost
Vyšetřovna – pohled na přípravu PEN panelů Obložení CU v RF kleci
Vyšetřovna - pohled na přípravu PEN panelů­­ Obložení CU v RF kleci­
Ovladovna Technická místnost VZT
Ovladovna Technická místnost VLT
Příprava pacienta Vyšetřovna – podhledy
Přípravna pacienta Vyšetřovna - podhledy
Tech. místnost – pohled na PEN panely MR a FUS RF klec – měření
Tech. místnost - pohled na PEN panely MR a FUS RF klec - měření
Návoz MR Transport MR – pohled z RF klece na transportní cestu
Návoz MR Transport MR - pohled z RF klece na transportní cestu
Vstup MR do RF klece MR před umístěním na fin. pozici
Vstup MR do RF klece MR před umístěním na fin. pozici
MR včetně stolu Oživování MR
MR včetně stolu Oživování MR