Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra dětské traumatologie, část 1,2,3
  • Finanční objem zakázky: 35,977 mil. Kč
  • Termín plnění: srpen – září 2011

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologie včetně montáže a zajištění dopravy do místa plnění, odvozu a likvidace obalového materiálu. Součástí plnění bylo také uvedení dodaného přístrojového vybavení do provozu, instalace a komplexní zaškolení techniků a obsluhujícího personálu a poskytování bezplatného záručního servisu.

Dodávané přístroje, služby:

část 1 – RTG mobilní C rameno s 3D rekonstrukcí s variabilním isocentrickým motorickým pohybem pro použití v traumatologie.

Část 2 – Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací; Pojízdný RTG přístroj

Část 3 – Vybavená urgentní dětská lůžka (Dětské urgentní lůžko, multifunkční přenosný monitor, plicní ventilátor, infuzní stanice, defibrilátor), Resuscitační dětská lůžka, Invazivní hemodynamika, plicní ventilátor pro pediatrickou resuscitační a intenzivní péči, anesteziologické vybavení pro děti, operační stůl s výměnnými deskami a akcesorií (RTG transparentní), endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii (rektoskopie, laparoskopie, resektoskopie), ultrazvukový přístroj.