Fakultní nemocnice Plzeň

  • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň“ část 2 Zobrazovací technika, část 4 Kardiochirurgická technika
  • Finanční objem zakázky: 23,584 mil. Kč
  • Termín plnění: leden – březen 2011