Fakultní nemocnice Plzeň

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň
  • Finanční objem zakázky: 26  mil Kč
  • Termín plnění: červenec – srpen 2011

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a vyškolení obsluhy s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.

Dodávané přístroje:

Část zakázky č. 1

Sterilizátory parní, Sterilizátor formaldehydový, Myčky prokládací na instrumentaria, Myčky ultrazvukové s velkou vanou, Zařízení na úpravu vody pro vyvíječe technická/medicinální páry, Systém pro archivaci a sledování provozních dat zařízení centrální sterilizace, Myčka na galoše, Myčky na instrumentaria, Myčky na anesteziologické příslušenství

Část zakázky č. 2

Myčky pro dva endoskopy, Myčky endoskopické, Skladovací a sušící skříň na endoskopy malá, Skladovací a sušící skříně na endoskopy velká

Část zakázky č. 3

Vyplachovače podložních mís

Dodávané služby:

  • zpracování technologického projektu umístění a zabudování dodávek do prostor objednatele u položek pevně ukotvených, připojených do pevné el. sítě nebo jiná media,
  • dodání na místo určení (včetně dodávky el. rozvaděčů)
  • montáž a instalace jednotlivých položek dodávky
  • připojení zařízení na potřebná media a zdroje energií
  • protokolární předání zařízení do provozu uživateli
  • školení obsluhy (instruktáž vybraných pracovníků uživatele).

Postup výstavby: